Jan Karafiát

Jan Karafiát (1846 – 1929)

Evangelický farář a církevní publicista se narodil 4.1. 1846 v Jimravově. Po studiích a pobytech v Německu a Skotsku přišel Karafiát ve školním roce 1872/73 do Čáslavi, kde působil jako duchovní správce evangelického semináře (dům čp.193, zvaný Kasparidovský). Zde za jeho působení vznikla hlavní část jeho nejkrásnější knihy Broučci, kterou významně zasáhl do vývoje české literatury pro mládež. Z knihy vyzařuje prostá láska k přírodě, touha po ideálních vztazích mezi lidmi i evangelická pokora. Kniha byla přeložena do řady světových jazyků. Z Čáslavi Karafiát odešel v roce 1875 do Hrubé Lhoty na Valašsku. Zabýval se také revizí textu Bible kralické. Cenná svědectví o svém životě a díle shrnul v pětidílných Pamětech spisovatele Broučků. Zemřel 31.1. 1929 v Praze.

 

Foto: archív Městského muzea Čáslav
Kasparidesovský dům v Čáslavi, v Kostelní ulici, kde Jan Karafiát pobýval.
Foto: archív Městského muzea Čáslav