Josef Kaunický

Josef Kaunický (1820-1908)

Klavírní technik a obětavý vlastenec Josef Kaunický se narodil 8.8. 1820 v Černínech u Zbraslavic. Otec jej dal učit truhlářskému řemeslu a později poslal do Vídně, kde se učil kreslení ve škole profesora Paura. Poté se vyučil u výrobce pian a po dobu čtyř let pracoval v dílně J. Fritze. V r. 1850 odešel do Anglie a pracoval v Londýně v továrně jako stavitel pian. Zde na K. silně zapůsobily sbírky Britského muzea a život zvířat v tamní zoologické zahradě. K. začal shromažďovat přírodovědecké sbírky a po návratu do vlasti, když se usadil v Praze, je nabídl městu Čáslavi, které pak pro ně postavilo muzejní budovu.  Zemřel 22.12. 1908 v Žíšově u Uhlířských Janovic.