Josef Krása

Josef Krása (1933-1985)

Historik umění Josef Krása se narodil 9.8. 1933 v Čáslavi, kde absolvoval gymnázium. V r.1951 byl přijat na filozofickou fakultu UK, obor dějiny umění-historie. Po ukončení studia začal externě spolupracovat s Ústavem dějin umění ČSAV, kam v lednu r. 1957 nastoupil a kde působil až do své smrti. V letech 1978-85 byl vedoucím redaktorem časopisu Umění. K. jako přední znalec českého gotického umění založil své bádání na racionalistickém přístupu k uměleckým dílům. Později byl zastáncem ikonologické metody. Autor vědeckých studií věnovaných zejména středověké knižní malbě (Olomoucké iluminované rukopisy). Spoluautor řady knih (Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1520, Dějiny českého výtvarného umění). Zemřel 20.2. 1985 v Praze.