Pavel Sula

Pavel Sula (1882-1975)

Pavel Sula (vlastním jménem Josef Sulík) se narodil 3.3. 1882 ve Svojšicích. Dětství prožil v Čáslavi, kde jej pojilo nerozlučné přátelství s Rudolfem Těsnohlídkem a Jiřím Mahenem. Aby mohl studovat na učitelském ústavu v Kutné Hoře, prodala jeho matka domek v Čáslavi a přestěhovala se i se synem do Kutné Hory. Sula se stal učitelem a učil na řadě obecných škol nejen v Čechách (Čáslavsko, Kutnohorsko, Kolínsko), ale i ve Vídni (Komenského škola) a na Slovensku (Hlohovec). Díky svým rozsáhlým pedagogickým zkušenostem mohl S. psát o vztahu rodičů k dětem (Stvořitelé světa) a především se věnovat literatuře pro mládež (Letňáskové, Majda bobeček), kde se projevovala jeho znalost dětské duše a pochopení pro složitý citový svět dětí. Se spisovatelem L.M. Pařízkem vydal S. Černošské báje a pohádky. S. působil i jako redaktor dětských časopisů (Úsvit, Klas). Je autorem i řady hodnotných pedagogických prací. Menší význam má S. prozaická tvorba pro dospělé, v níž počáteční lyrické črty vystřídaly povídky převážně z maloměstského prostředí s tragickými motivy. Zemřel 27.7. 1975 ve Zbraslavi.